Equine studies education and competence centre
for development of equestrian tourism in the cross-border region
O programu
Posjet konjičkim centrima Evago i Mirnovec
Cilj posjeta bio je vidjeti najbolje primjere iz prakse na području Republike Hrvatske
Pročitaj više

Kratki opis

projekta:

Projekt EQUI EDU temelji se na dugoj tradiciji konjogojstva i konjičkog sporta u Hrvatskoj i Mađarskoj koja potječe još iz vremena Austro-Ugarske. Broj ljudi u EU koji se na neki način bave konjima je u konstantnom porastu te u razvijenim europskim zemljama poput Austrije i Njemačke postoje odgovarajući programi obrazovanja i stručnog usavršavanja koji studentima i odraslim polaznicima omogućuju stjecanje kvalifikacija u području rada s konjima, profesionalnog bavljenja konjičkim sportom ili pružanja usluga u ruralnom turizmu (organizacija terenskih jahanja i sl.) Projekt je usmjeren na razvoj obrazovnih sadržaja za studente i odrasle polaznike koji trenutno nemaju mogućnost na odgovarajući način razvijati kompetencije u području konjogojstva i konjičkog sporta. Iz tog će se razloga u sklopu projekta izradom tehničke projektne dokumentacije za izgradnju jahališta, zatvorene hale, štale za konje i popratnih prostorija stvoriti preduvjeti za uspostavu regionalnog centra za konjogojstvo i konjički sport, a Učilište će u sklopu ovoga projekta kroz niz radionica s ključnim dionicima iz područja konjogojstva i konjičkog sporta, zajedno s projektnim partnerom – Sveučilištem Szent Istvan u Kapošvaru, razviti nove kolegije i programe cjeloživotnog učenja iz područja konjogojstva i konjičkog sporta. Učilište će također obnoviti postojeće prostore za konjogojstvo u sklopu stočarskog praktikuma. Rezultat projekta bit će dostupnost odgovarajućih programa (Učilište će u sklopu projekta sa Sveučilište szent Istvan razviti pet kolegija za studente i četiri programa cjeloživotnog učenja iz područja konjogojstva i konjičkog sporta), kako u visokom obrazovanju, tako i u području programa cjeloživotnog učenja iz područja uzgoja i držanja konja koji će u nadolazećem razdoblju biti dostupni polaznicima zainteresiranim za konjički sport ili razvoj ruralnog turizma koji uključuje držanje konja i ponudu sadržaja koji uključuju jahanje i sl. Projekt će se tijekom 20 mjeseci provoditi u Križevcima i Kapošvaru.

Najnovija događanja i novosti

13.4.2021 Radionica na temu „Ishrana konja“

Cilj radionice bio je razgovarati o zahtjevima sadržaja studijskog programa za ishranu kopitara, kojeg razvijaju nastavnici Mađarskog sveučilišta za poljoprivredu i biotehničke znanosti (MATE) u okviru programa EquiEdu. Radionica je...
Read more

26.1.2021 održana radionica

Na Učilištu je 26.1.2021 održana radionica na kojoj su definirani formalni uvjeti i sadržaji programa kolegija na stručnom studiju Poljoprivreda na Visokom gospodarskom učilištu iz područja konjogojstva i konjičkog sporta...
Read more
1 2

Informacije o projektu

Glavni korisnik:

Partner na projektu:

EquiEdu

Funding

Ova web stranica izrađena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati da odražava stav Europske unije i / ili Upravljačkog tijela.

Navigation

Close

Categories