13.4.2021 Radionica na temu „Ishrana konja“

Cilj radionice bio je razgovarati o zahtjevima sadržaja studijskog programa za ishranu kopitara, kojeg razvijaju nastavnici Mađarskog sveučilišta za poljoprivredu i biotehničke znanosti (MATE) u okviru programa EquiEdu. Radionica je održana na mrežnoj platformi „Zoom“ s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju.

Dr. Árpád Bokor (MATE), izvanredni profesor, domaćin događaja, predstavio je govornike dr. Róberta Tóthija i dr. Anikó Vincze ((MATE). Na osnovu izlaganja Róberta Tóthija, očekuje se da će BSc programi uključivati ​​sljedeće teme:
Ishrana kopitara:
• Posebnosti probavnog sistema konja
• Potrebe konja za hranjivim sastojcima
• Potrebe konja za mineralima
• Vitamini
• Voda
• Osnovni dodaci prehrani
• Hranjenje rasplodnih kobila
• Hranjenje ždrijebeta
• Hranjenje pastuha
Doktor Csaba Szabó, voditelj odjela za hranidbu Sveučilišta u Debrecenu, predložio je uključivanje teme „Ishrana sportskih konja“, i u nekoliko
rečenica predložio mogućnosti poboljšanja sadržaja studijskog programa.
Nakon prezentacija, dr. Sc. Valentina Papić Bogadi, voditeljica projekta, koordinatorica za međunarodnu suradnju na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, komentirala je rečeno i zamolila hrvatskog stručnjaka, Željka Gagru, glavnog tajnika Hrvatskog konjičkog saveza da iznese svoje sugestije vezano uz predstavljeni program.

Održan drugi jednodnevni studijski posjet u sklopu projekta EquiEdu
Navigation

Close

Categories