26.1.2021 održana radionica

Na Učilištu je 26.1.2021 održana radionica na kojoj su definirani formalni uvjeti i sadržaji programa kolegija na stručnom studiju Poljoprivreda na Visokom gospodarskom učilištu iz područja konjogojstva i konjičkog sporta koji se razvijaju u sklopu projekta EquiEdu.

Učilište će tako u sklopu projekta razviti dva predmeta koje će studenti moći pohađati u sklopu preddiplomskog stručnog stodija Poljoprivreda: Konjogojstvo i konjički sport i Zdravlje i dobrobit konja.

Nakon uvodnog obraćanja voditeljice projekta, dr.sc. Valentine Papić Bogadi, dr.sc Arpad Bokor, sa Sveučilišta Szent Istvan iz Kaposvara prezentirao je studijske programe dodiplomskog studija vezanih uz konjogojstvo i konjički sport koje provodi Sveučilište Szent Istvan u Kaposvaru (vrste programa, način izvođenja, iskustva, primjeri dobre prakse).
Dr.sc. Tatjana Jelen s Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima predstavila je sudionicima radionice formalne preduvjete za izradu i pripremu kolegija u sklopu preddiplomskog stručnog studija na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima (formalni kriteriji, sadržaj i vrsta popratnih dokumenata, broj sati, praktična nastava i sl.)
Dr.sc. Damir Alagić, s Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima govorio je o postojećim predmetima vezanim uz konjogojstvo koji se trenutno izode na Učilištu (sadržaj predavanja, vježbi, praktične nastave) Prof.dr.sc. Mirjana Baban, Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku predstavila je predmete vezane uz konjogojstvo, konjički sport, etiologiju i dobrobit konja koji se izvode na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, a mr.sc. Željko Gagro, glavni tajnik Hrvatskog konjičkog saveza govorio je o nužnim preduvjetima za izvođenje kolegija vezanih uz konjički sport i preduvjetima za razvoj konjogojskog praktikuma na Učilištu.
Na radionici su sudjelovali i Anamarija Kovač, dr.vet.med i Vedran Nervo dr.vet.med koji su kroz iznošenje svojih dosadašnjih iskustava u radu s konjima u sklopu konjičkog sporta dali vrijedne inpute koji će doprinijeti kvalitetnoj izradi novih predmeta na Učilištu.

Održana radionica za razvoj programa cjeloživotnog učenja iz područja konjogojstva i konjičkog sporta
Navigation

Close

Categories